ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "fail"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  fail

  ความหมายตรงข้ามกับ pass

  ความหมายตรงข้ามกับ pass

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  fail

  ความหมายตรงข้ามกับ succeed

  ความหมายตรงข้ามกับ succeed

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "fail"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
succeedfail
achievefail
passfail