ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "feeble"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  feeble

  ความหมายตรงข้ามกับ strong

  ความหมายตรงข้ามกับ strong

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  feeble

  ความหมายตรงข้ามกับ powerful

  ความหมายตรงข้ามกับ powerful

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "feeble"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
strongfeeble
strengthfeeble
powerfulfeeble
sturdyfeeble