คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

feeble

ตรงข้ามกับ strong

หมวดหมู่ strong 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ powerful

หมวดหมู่ powerful 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary feeble แปลว่า:

  1. มลาน

  2. อ่อนกำลัง, อ่อนแรง, กะปลกกะเปลี้ย

 ภาพประกอบ

  • feeble
  • feeble

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "feeble"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่