คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

powerful

ตรงข้ามกับ feeble

หมวดหมู่ feeble 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ weak

หมวดหมู่ weak 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ weakness

หมวดหมู่ weakness 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary powerful แปลว่า:

 1. เกรียงไกร

 2. แข็งแรง

 3. วิภู

 4. ที่มีประสิทธิภาพ

 5. อย่างมาก

 6. ที่มีอิทธิพล

 7. บุญหนักศักดิ์ใหญ่

 8. ที่โน้มน้าวเก่ง

 ภาพประกอบ

 • powerful
 • powerful
 • powerful

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "powerful"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่