Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms weak

Antonyms WEAK ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms weak

Antonyms WEAK ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. powerful
  ตรงข้ามกับ weak
 2. strength
  ตรงข้ามกับ weak
 3. strong
  ตรงข้ามกับ weak
 4. sturdy
  ตรงข้ามกับ weak

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms weak"