ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "positive"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    positive

    ความหมายตรงข้ามกับ negative

    ความหมายตรงข้ามกับ negative

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "negative" เหมือนกับ "positive"   ได้แก่