ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "place"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    place

    ความหมายตรงข้ามกับ misplace

    ความหมายตรงข้ามกับ misplace

    Listen to voicemalefemale