คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

place

ตรงข้ามกับ misplace

หมวดหมู่ misplace 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary place แปลว่า:

 1. ประเด็น

 2. ประดิษฐาน

 3. ถนน (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อถนนสายสั้นๆ)

 4. ที่

 5. อันดับในการแข่งขัน

 6. สถาน

 7. บทบาท

 8. จำได้, ระลึกได้

 9. สถาน

 10. แห่งหน

 11. นั่ง

 12. สถานที่

 13. วางไว้ในตำแหน่ง

 14. ตั้ง

 15. ที่นั่ง, เก้าอี้นั่ง

 16. แสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 17. โอกาสในการเรียน

 18. ภาย

 19. ตำแหน่งในทีม

 20. แห่ง

 21. สถานที่, ทำเล, บริเวณ

 22. ตำแหน่ง, จุด

 23. แห่ง

 24. เข้าอันดับ, อยู่ในอันดับที่

 25. จัดหาที่อยู่ให้, หาที่อยู่ที่เหมาะสม

 26. แห่งหน

 27. ที่อยู่อาศัย, สถานที่พัก, ถิ่นฐาน, ถิ่นที่อยู่

 ภาพประกอบ

 • place

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "place"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่