ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "plain"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    plain

    ความหมายตรงข้ามกับ fancy

    ความหมายตรงข้ามกับ fancy

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "plain"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
fancyplain
simplefancy

คำศัพท์ หมวด "fancy" เหมือนกับ "plain"   ได้แก่