คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

plain

ตรงข้ามกับ fancy

หมวดหมู่ fancy

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary plain แปลว่า:

 1. (adj) ชัดแจ้ง, กระจ่าง, แน่ชัด, เข้าใจง่าย, ง่าย, ซึ่งเห็นได้ชัด

 2. (adj) ซึ่งไม่มีการปรุงแต่ง, ซึ่งไม่ผสมปนเป, บริสุทธิ์

 3. (adj) ตรงไปตรงมา, ตรง, เปิดเผย, จริงใจ, ซื่อสัตย์

 4. (n) ที่ราบ

 5. (n) ที่ราบ, ที่ราบลุ่ม, ที่ต่ำ, ทุ่งกว้าง

 6. (adj) ที่เป็นน้ำเปล่า

 7. (n) ทุ่งโล่ง

 8. (adj) ธรรมดา, ซึ่งไม่ซับซ้อน, เรียบง่าย, เรียบๆ, ง่ายๆ, พื้นๆ

 9. (vi) บ่น, ร้องเรียน, ร้องทุกข์

 10. (n) พื้นที่ราบ

 11. (n) พื้นราบ

 12. (adj) ราบลุ่ม

 13. (adj) ราบเรียบ

 14. (adj) ไม่รวย

 15. (adj) ไม่สวย

 ภาพประกอบ

 • plain เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน plain ตรงข้ามกับ fancy หมวด fancy

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

fancy pain parent part pass passive peace place plentiful plump poor positive

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "plain"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่