ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "fancy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    fancy

    ความหมายตรงข้ามกับ plain

    ความหมายตรงข้ามกับ plain

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "fancy"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
plainfancy
simplefancy