ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "fat"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/4

  fat

  ความหมายตรงข้ามกับ slender

  แปลว่า อ้วน

  ความหมายตรงข้ามกับ slender

  Listen to voicemalefemale
 • 2/4

  fat

  ความหมายตรงข้ามกับ skinny

  แปลว่า อ้วน

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ผอม

  ความหมายตรงข้ามกับ skinny

 • 3/4

  fat

  ความหมายตรงข้ามกับ slim

  แปลว่า อ้วน

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ผอม

  ความหมายตรงข้ามกับ slim

 • 4/4

  fat

  ความหมายตรงข้ามกับ thin

  แปลว่า อ้วน

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า บาง

  ความหมายตรงข้ามกับ thin

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "fat"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
thickslender
plumpslender
obeseslender