EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

fat

ADJ

แปลว่า อ้วน

ตัวอย่าง ผู้หญิงส่วนใหญ่พยายามเข้มงวดในการกินอาหาร เพื่อไม่ให้มีรูปร่างอ้วนเผละ

เพิ่มเติม มีเนื้อและมันมาก, โตอวบ

Posted on by Admin

แปลว่า พี

ตัวอย่าง ผู้หญิงสมัยก่อนรูปร่างพีน่ามองกว่าผู้หญิงสมัยนี้ดูผอมกะหร่อง

เพิ่มเติม มีเนื้อมาก มักใช้เข้าคู่กับคำ อ้วน เป็น อ้วนพี

Posted on by Admin

แปลว่า ตุ๊ต๊ะ

ตัวอย่าง เธอมีหุ่นอ้วนตุ๊ต๊ะอย่างนี้มานานแล้ว

Posted on by Admin

แปลว่า มั่งคั่ง, ร่ำรวย, อุดมสมบูรณ์

Posted on by Admin

แปลว่า ตุ๊

ตัวอย่าง ต้อมอ้วนตุ๊จนเพื่อนๆ ล้อ

Posted on by Admin

แปลว่า เจ้าเนื้อ

ตัวอย่าง เขากำลังพูดกับหญิงเจ้าเนื้อที่นั่งตรงข้ามกับเขาอย่างสนุกสนาน

Posted on by Admin

แปลว่า ใหญ่, โต, กว้าง, หนา

Posted on by Admin

แปลว่า อ้วน, ท้วม, จ้ำม่ำ

Posted on by Admin

แปลว่า เบอะบะ

ตัวอย่าง หลังจากคลอดลูกแล้วไม่รู้ว่ารูปร่างที่เบอะบะจะกลับมาเพรียวเหมือนเดิมหรือเปล่า

เพิ่มเติม ที่อ้วนใหญ่เทอะทะไม่ได้ส่วน

Posted on by Admin

แปลว่า เป็นไข

Posted on by Admin

N

แปลว่า ไข

ตัวอย่าง น้ำมันขวดนี้เมื่อนำไปแช่เย็นแล้วจะไม่เป็นไข

เพิ่มเติม น้ำมันสัตว์หรือน้ำมันพืชที่แข็งตัว

Posted on by Admin

แปลว่า มัน

ตัวอย่าง พี่สาวฉันชอบมันของหมูปิ้งมาก

เพิ่มเติม เรียกส่วนที่อยู่ภายในร่างกายของคนและสัตว์ มีลักษณะนุ่มๆ หยุ่นๆ มีน้ำมันอยู่ในตัว

Posted on by Admin

แปลว่า เมโท

Posted on by Admin

แปลว่า ไขมัน

ตัวอย่าง ออกกำลังกายด้วยการวิ่งจะช่วยทำให้ไขมันที่ต้นขาลดลง

เพิ่มเติม ไขและมันที่อยู่ในร่างกาย โดยเฉพาะที่หน้าท้อง

Posted on by Admin

แปลว่า ไข

ตัวอย่าง น้ำมันขวดนี้เมื่อนำไปแช่เย็นแล้วจะไม่เป็นไข

เพิ่มเติม น้ำมันสัตว์หรือน้ำมันพืชที่แข็งตัว

Posted on by Admin

แปลว่า เมท

Posted on by Admin

แปลว่า ไขมัน, ไข

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตุ๊ หมายถึง:

 1. (ถิ่น-พายัพ) น. พระ.

 2. ว. จํ้ามํ่า, ใช้ประกอบกับคำ อ้วน เป็น อ้วนตุ๊, (มักใช้แก่เด็ก).

พจนานุกรมไทย ตุ๊ต๊ะ หมายถึง:

 1. ว. อ้วนอุ้ยอ้าย.

พจนานุกรมไทย พี หมายถึง:

 1. ว. อ้วน, มักใช้เข้าคู่กับคํา อ้วน เป็น อ้วนพี. น. มัน.

พจนานุกรมไทย มัน หมายถึง:

 1. น. ชื่อเรียกไม้เถาหรือไม้ต้นหลายชนิดหลายสกุลในหลายวงศ์ที่หัวใช้เป็นอาหารได้.

 2. ว. มีรสอย่างรสกะทิหรืออย่างถั่วลิสงคั่ว; เป็นเงา, ขึ้นเงา, เช่น เหงื่อออกหน้าเป็นมัน.

 3. ก. เพลิน, ถูกอกถูกใจ, ออกรสออกชาติ, เช่น เกาเสียมัน.

 4. ส. คําใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง สําหรับผู้ใหญ่เรียกผู้น้อย มีเด็กเป็นต้นตามสถานะที่ควร สําหรับเรียกผู้อื่นอย่างไม่ยกย่อง และสําหรับเรียกสัตว์หรือสิ่งอื่นทั่ว ๆ ไปตามที่ควร, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓.

 5. น. เนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่งในคนและสัตว์ มีลักษณะนุ่ม ๆ หยุ่น ๆ มีไขมันอยู่ในตัว เช่น มันหมู มันไก่.

พจนานุกรมไทย อ้วน หมายถึง:

 1. ว. มีเนื้อและมันมาก, โตอวบ.

 2. คำที่เอาไว้เรียกแฟนตัวเอง แต่คนอื่นหันมาตลอด ปีแรกเรียกขำ ๆ พอผ่านห้าปีไปแล้วอ้วนจริง เหมือนเป็นคำสาป เลี่ยงได้เลี่ยงนะ

พจนานุกรมไทย เจ้าเนื้อ หมายถึง:

 1. ว. อ้วน.

พจนานุกรมไทย เบอะบะ หมายถึง:

 1. ว. ซึมเซ่อ เช่น หน้าตาเบอะบะ; อ้วนใหญ่เทอะทะไม่ได้ส่วน เช่น รูปร่างเบอะบะ.

พจนานุกรมไทย ไข หมายถึง:

 1. ก. กวดสิ่งที่ยังหลวมอยู่ให้แน่นหรือทําสิ่งที่แน่นอยู่ให้หลวม เช่น ไขตะปูควง ไขนอต, หมุน เช่น ไขลาน ไขกระจก; บอก, อธิบาย, ขยาย, เช่น ไขความ ไขข่าว ไขปัญหา.

 2. น. มันข้น, นํ้ามันที่ได้จากสัตว์ พืช หรือแร่ ที่แข็งตัวในอุณหภูมิปรกติ; น้ำมันที่มีสถานะเป็นของแข็งเนื่องจากอยู่ในอุณหภูมิต่ำ. (อ. wax).

พจนานุกรมไทย ไขมัน หมายถึง:

 1. น. สารประกอบอินทรีย์จำพวกหนึ่งมีทั้งในสัตว์และพืช ไม่ละลายน้ำ, ถ้าเป็นของเหลวในอุณหภูมิปรกติเรียก น้ำมัน, ถ้าเป็นของแข็งในอุณหภูมิปรกติเรียก ไข. (อ. fat); (ปาก) เรียกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่งในคนและสัตว์บางชนิดซึ่งสะสมสารประกอบอินทรีย์ดังกล่าวไว้มากโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องหรือในผนังหน้าท้อง มีลักษณะนุ่ม ๆ หยุ่น ๆ, มัน ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

 • fat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fat แปลว่า อ้วน ประเภท ADJ ตัวอย่าง ผู้หญิงส่วนใหญ่พยายามเข้มงวดในการกินอาหาร เพื่อไม่ให้มีรูปร่างอ้วนเผละ เพิ่มเติม มีเนื้อและมันมาก, โตอวบ หมวด ADJ
 • fat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fat แปลว่า พี ประเภท ADJ ตัวอย่าง ผู้หญิงสมัยก่อนรูปร่างพีน่ามองกว่าผู้หญิงสมัยนี้ดูผอมกะหร่อง เพิ่มเติม มีเนื้อมาก มักใช้เข้าคู่กับคำ อ้วน เป็น อ้วนพี หมวด ADJ
 • fat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fat แปลว่า ไข ประเภท N ตัวอย่าง น้ำมันขวดนี้เมื่อนำไปแช่เย็นแล้วจะไม่เป็นไข เพิ่มเติม น้ำมันสัตว์หรือน้ำมันพืชที่แข็งตัว หมวด N
 • fat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fat แปลว่า ตุ๊ต๊ะ ประเภท ADJ ตัวอย่าง เธอมีหุ่นอ้วนตุ๊ต๊ะอย่างนี้มานานแล้ว หมวด ADJ
 • fat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fat แปลว่า มัน ประเภท N ตัวอย่าง พี่สาวฉันชอบมันของหมูปิ้งมาก เพิ่มเติม เรียกส่วนที่อยู่ภายในร่างกายของคนและสัตว์ มีลักษณะนุ่มๆ หยุ่นๆ มีน้ำมันอยู่ในตัว หมวด N
 • fat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fat แปลว่า เมโท ประเภท N หมวด N
 • fat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fat แปลว่า ไขมัน ประเภท N ตัวอย่าง ออกกำลังกายด้วยการวิ่งจะช่วยทำให้ไขมันที่ต้นขาลดลง เพิ่มเติม ไขและมันที่อยู่ในร่างกาย โดยเฉพาะที่หน้าท้อง หมวด N
 • fat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fat แปลว่า มั่งคั่ง, ร่ำรวย, อุดมสมบูรณ์ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • fat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fat แปลว่า ไข ประเภท N ตัวอย่าง น้ำมันขวดนี้เมื่อนำไปแช่เย็นแล้วจะไม่เป็นไข เพิ่มเติม น้ำมันสัตว์หรือน้ำมันพืชที่แข็งตัว หมวด N
 • fat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fat แปลว่า ตุ๊ ประเภท ADJ ตัวอย่าง ต้อมอ้วนตุ๊จนเพื่อนๆ ล้อ หมวด ADJ
 • fat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fat แปลว่า เมท ประเภท N หมวด N
 • fat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fat แปลว่า เจ้าเนื้อ ประเภท ADJ ตัวอย่าง เขากำลังพูดกับหญิงเจ้าเนื้อที่นั่งตรงข้ามกับเขาอย่างสนุกสนาน หมวด ADJ
 • fat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fat แปลว่า ไขมัน, ไข ประเภท N หมวด N
 • fat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fat แปลว่า ใหญ่, โต, กว้าง, หนา ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • fat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fat แปลว่า อ้วน, ท้วม, จ้ำม่ำ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • fat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fat แปลว่า เบอะบะ ประเภท ADJ ตัวอย่าง หลังจากคลอดลูกแล้วไม่รู้ว่ารูปร่างที่เบอะบะจะกลับมาเพรียวเหมือนเดิมหรือเปล่า เพิ่มเติม ที่อ้วนใหญ่เทอะทะไม่ได้ส่วน หมวด ADJ
 • fat แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fat แปลว่า เป็นไข ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "fat"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"