คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

few

ตรงข้ามกับ many

หมวดหมู่ many 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary few แปลว่า:

  1. น้อย

  2. จำนวนไม่มาก, จำนวนน้อย

  3. จำนวนน้อย, จำนวนไม่มาก, เกือบไม่มี, นิดหน่อย

  4. น้อย, ไม่มาก, เกือบไม่มี, เล็กน้อย

 ภาพประกอบ

  • few

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "few"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่