ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "many"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    many

    ความหมายตรงข้ามกับ few

    ความหมายตรงข้ามกับ few

    Listen to voicemalefemale