ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "marvelous"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    marvelous

    ความหมายตรงข้ามกับ terrible

    ความหมายตรงข้ามกับ terrible

    Listen to voicemalefemale