คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

mistake

ตรงข้ามกับ accuracy

หมวดหมู่ accuracy 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary mistake แปลว่า:

  1. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด

  2. ตู่ตัว

  3. ความผิด

  4. ความเข้าใจผิด, ความสำคัญผิด, ความนึกคิดที่ผิด

  5. ทำผิด, ทำพลาด

  6. ทำให้เข้าใจผิด, ทำให้หลงผิด, ทำให้สำคัญผิด

  7. ความหลงผิด

  8. ความหลง

 ภาพประกอบ

  • mistake

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "mistake"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่