ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "mistake"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    mistake

    ความหมายตรงข้ามกับ accuracy

    ความหมายตรงข้ามกับ accuracy

    Listen to voicemalefemale