คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

mild

ตรงข้ามกับ rough

หมวดหมู่ rough 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ harsh

หมวดหมู่ harsh 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary mild แปลว่า:

  1. อ่อนนุ่ม, นุ่มนวล, เบาบาง

  2. สุขุม

  3. อ่อนโยน, สุภาพ, ถ่อมตัว

  4. (อาหาร, เครื่องดื่ม) ซึ่งมีรสชาติอ่อน, (อาหาร, เครื่องดื่ม) ไม่เข้มข้น, ไม่แรง, รสไม่จัด

  5. (อากาศ) อบอุ่น, (อากาศ) ไม่หนาวจัด, ไม่รุนแรง

  6. (โทษ) เบา, ไม่หนัก, ไม่รุนแรง, น้อย, ไม่มาก

 ภาพประกอบ

  • mild
  • mild

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "mild"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่