คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

male

ตรงข้ามกับ female

หมวดหมู่ female 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary male แปลว่า:

  1. ผู้ชาย

  2. ซึ่งเป็นของผู้ชาย, เกี่ยวกับผู้ชาย, เกี่ยวกับเพศชาย

  3. ตัวผู้

  4. ป่วย, เลว, ไม่ดี

 ภาพประกอบ

  • male

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "male"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่