คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

make

ตรงข้ามกับ destroy

หมวดหมู่ destroy 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary make แปลว่า:

 1. จัด (เตียงนอน), จัดแต่ง, ทำเตียง

 2. เข้าใจ

 3. เครื่องหมายการค้า, ยี่ห้อ

 4. จัดหา

 5. จัด (ที่นอน), เตรียม

 6. ก่อให้เกิด, ทำให้เป็น

 7. จัดทำ

 8. บรรลุเป้าหมาย

 9. ทำ, จัดทำ, สร้าง, ผลิต

 10. ทำ

 11. แต่งตั้ง

 12. กระตุ้น, ทำให้, เป็นเหตุให้

 13. เขียน, แต่ง, ประพันธ์

 14. เท่ากับ, รวมเป็น, มีจำนวนเป็น

 15. ไปถึง, ถึง, มาถึง

 16. คาดคะเน, กะ, ประเมิน, ประมาณ

 17. ปรุง (อาหาร)

 18. กระบวนการผลิต, แบบ, วิธีการผลิต

 19. บังคับ, บังคับให้ทำ

 20. ทัน, ทันเวลา

 21. ทำคะแนน (กีฬา)

 22. จัดเวลา, จัดตารางเวลา

 23. หาได้, มีรายได้, หารายได้

 24. กลายเป็น, เปลี่ยนสภาพเป็น

 25. ทำกำไร, ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้

 ภาพประกอบ

 • make

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "make"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่