คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

miscellaneous

ตรงข้ามกับ specific

หมวดหมู่ specific 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary miscellaneous แปลว่า:

  1. เบญจพรรณ

  2. ปกิณกะ

  3. เบ็ดเตล็ด, ผสมปนเปกัน, คละเคล้ากัน, ต่างๆ นานา

  4. สัพเพเหระ

  5. จับฉ่าย

  6. ติปาถะ

  7. ร้อยแปด

 ภาพประกอบ

  • miscellaneous

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "miscellaneous"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่