ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "minimum"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    minimum

    ความหมายตรงข้ามกับ maximum

    ความหมายตรงข้ามกับ maximum

    Listen to voicemalefemale