ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "permanent"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  permanent

  ความหมายตรงข้ามกับ unstable

  ความหมายตรงข้ามกับ unstable

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  permanent

  ความหมายตรงข้ามกับ temporary

  ความหมายตรงข้ามกับ temporary