ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "temporary"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    temporary

    ความหมายตรงข้ามกับ permanent

    ความหมายตรงข้ามกับ permanent

    Listen to voicemalefemale