ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "teach"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    teach

    ความหมายตรงข้ามกับ learn

    ความหมายตรงข้ามกับ learn

    Listen to voicemalefemale