ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "tame"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    tame

    ความหมายตรงข้ามกับ wild

    ความหมายตรงข้ามกับ wild

    Listen to voicemalefemale