ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "tall"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    tall

    ความหมายตรงข้ามกับ short

    ความหมายตรงข้ามกับ short

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "short" เหมือนกับ "tall"   ได้แก่