คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

tall

ตรงข้ามกับ short

หมวดหมู่ short 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary tall แปลว่า:

  1. สูง

  2. ชะลูด

  3. เหลือเชื่อ, ไม่น่าเชื่อ, ไม่น่าเป็นไปได้

  4. สูงมาก (ของคน, สัตว์, สิ่งของหรืออื่นๆ), สูงกว่าปกติ

  5. ด้วยท่าทีสง่างาม, ด้วยท่าทีภาคภูมิใจ, ด้วยท่าทีที่มั่นใจ

  6. ซึ่งมีรูปร่างสูง (ของคนหรือสิ่งต่างๆ), สูง

  7. ขี้คุย, โอ้อวด, ขี้โม้, คุยโว

  8. มากเกินไป, มากเกินควร

 ภาพประกอบ

  • tall

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "tall"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่