คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

together

ตรงข้ามกับ apart

หมวดหมู่ apart 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ alone

หมวดหมู่ alone 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary together แปลว่า:

 1. พร้อมกับคนอื่น, ร่วมกัน

 2. กัน

 3. ด้วยกัน

 4. โดยพร้อมเพรียง

 5. ที่มีอารมณ์มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเอง

 6. อย่างต่อเนื่องกัน, อย่างไม่ถูกขัดจังหวะ

 7. อย่างเชื่อมโยงกัน, อย่างสัมพันธ์กัน

 8. อย่างเห็นพ้องร่วมกัน

 9. รวมกัน, รวม

 10. เข้าด้วยกัน

 11. อยู่ร่วมกัน (คำไม่เป็นทางการ), แต่งงานกัน

 ภาพประกอบ

 • together
 • together

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "together"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่