ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "talkative"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  talkative

  ความหมายตรงข้ามกับ soft

  ความหมายตรงข้ามกับ soft

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  talkative

  ความหมายตรงข้ามกับ quiet

  ความหมายตรงข้ามกับ quiet

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "talkative"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
speechlesstalkative
hardsoft
loudsoft
noisysoft

คำศัพท์ หมวด "soft" เหมือนกับ "talkative"   ได้แก่