ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "thick"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  thick

  ความหมายตรงข้ามกับ slender

  ความหมายตรงข้ามกับ slender

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  thick

  ความหมายตรงข้ามกับ skinny

  ความหมายตรงข้ามกับ skinny

 • 3/3

  thick

  ความหมายตรงข้ามกับ thin

  ความหมายตรงข้ามกับ thin