คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

thick

ตรงข้ามกับ thin

หมวดหมู่ thin 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ slender

หมวดหมู่ slender 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ skinny

หมวดหมู่ skinny 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary thick แปลว่า:

 1. ส่วนที่หนาแน่นที่สุด

 2. ข้น

 3. หนา

 4. โง่, ทึ่ม, งี่เง่า

 5. อย่างหนา

 6. ที่เด่นชัด, ที่สังเกตได้ง่าย

 7. หนาแน่น, เบียดกัน, ดก

 8. ที่ไม่ชัดเจน, (เสียง) ห้าว, พร่า

 9. หนาทึบ, ยากที่จะมองผ่านไปได้

 10. ส่วนที่ลึก หนาหรือกว้างที่สุด

 11. เหนียว, ข้น

 12. สนิทสนม, ใกล้ชิด, ชิด, สนิทสนม, เป็นกันเอง

 ภาพประกอบ

 • thick
 • thick
 • thick

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "thick"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่