Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms slender

Antonyms SLENDER ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms slender

Antonyms SLENDER ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. fat
  ตรงข้ามกับ slender
 2. obese
  ตรงข้ามกับ slender
 3. plump
  ตรงข้ามกับ slender
 4. thick
  ตรงข้ามกับ slender

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms slender"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันยอดนิยม

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่