ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "there"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    there

    ความหมายตรงข้ามกับ here

    ความหมายตรงข้ามกับ here

    Listen to voicemalefemale