ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "thin"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    thin

    ความหมายตรงข้ามกับ thick

    ความหมายตรงข้ามกับ thick

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "thin"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
thickskinny
obesethin
fatthin
plumpthin