คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

thorough

ตรงข้ามกับ careless

หมวดหมู่ careless

EN-TH Dictionary thorough แปลว่า:

  1. (adj) ที่ทำอย่างเต็มที่, ที่ทำอย่างสมบูรณ์

  2. (adj) ละเอียดถี่ถ้วน, ละเอียดรอบคอบ, รอบคอบ

 ภาพประกอบ

  • thorough เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน thorough ตรงข้ามกับ careless หมวด careless

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

talkative tame teach tell the truth thaw there thick tie together transparent

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "thorough"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่