ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "thrifty"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    thrifty

    ความหมายตรงข้ามกับ wasteful

    ความหมายตรงข้ามกับ wasteful

    Listen to voicemalefemale