คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

tell the truth

ตรงข้ามกับ dishonesty

หมวดหมู่ dishonesty 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ lie

หมวดหมู่ lie 

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • tell the truth
  • tell the truth

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "tell the truth"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่