ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "tell the truth"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  tell the truth

  ความหมายตรงข้ามกับ dishonesty

  ความหมายตรงข้ามกับ dishonesty

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  tell the truth

  ความหมายตรงข้ามกับ lie

  ความหมายตรงข้ามกับ lie

คำศัพท์ หมวด "dishonesty" เหมือนกับ "tell the truth"   ได้แก่