ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "truth"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  truth

  ความหมายตรงข้ามกับ dishonesty

  ความหมายตรงข้ามกับ dishonesty

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  truth

  ความหมายตรงข้ามกับ lie

  ความหมายตรงข้ามกับ lie

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "truth"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
tell the truthdishonesty
honestdishonesty
lietruth

คำศัพท์ หมวด "dishonesty" เหมือนกับ "truth"   ได้แก่