ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "honest"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  honest

  ความหมายตรงข้ามกับ dishonesty

  ความหมายตรงข้ามกับ dishonesty

 • 2/2

  honest

  ความหมายตรงข้ามกับ lie

  ความหมายตรงข้ามกับ lie

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "honest"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
truthdishonesty
tell the truthdishonesty

คำศัพท์ หมวด "dishonesty" เหมือนกับ "honest"   ได้แก่