ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "hard"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    hard

    ความหมายตรงข้ามกับ soft

    ความหมายตรงข้ามกับ soft

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "hard"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
talkativesoft
loudsoft
noisysoft
easyhard

คำศัพท์ หมวด "soft" เหมือนกับ "hard"   ได้แก่