คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

help

ตรงข้ามกับ hurt

หมวดหมู่ hurt

ตรงข้ามกับ hinder

หมวดหมู่ hinder

EN-TH Dictionary help แปลว่า:

 1. (n) การช่วย, การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การส่งเสริม, การสนับสนุน

 2. (n) คนที่ช่วยเหลือ, สิ่งที่ช่วยเหลือ

 3. (v) ช่วย

 4. (vt) ช่วย, ช่วยเหลือ, ให้ความช่วยเหลือ, จุนเจือ, เกื้อกูล, ส่งเสริม, สงเคราะห์

 5. (int) ช่วยด้วย

 6. (v) ช่วยเหลือ

 7. (v) ช่วยเหลือเจือจาน

 8. (v) พะยุพยุง

 9. (v) ร่วมมือร่วมใจ

 10. (v) อนุกูล

 11. (v) อนุเคราะห์

 12. (v) อุปการ

 13. (v) เกื้อ

 14. (v) เกื้อกูล

 15. (n) เครื่องช่วย

 16. (vt) เสิร์ฟ (อาหาร), บริการ

 17. (v) เอื้ออารี

 18. (v) โปรด

 ภาพประกอบ

 • help เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน help ตรงข้ามกับ hurt หมวด hurt
 • help เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน help ตรงข้ามกับ hinder หมวด hinder

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

hard head heal hill hire his hold honest huge

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "help"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่