คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

hire

ตรงข้ามกับ fire

หมวดหมู่ fire 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary hire แปลว่า:

  1. ถือ

  2. ว่าจ้าง

  3. เหมา

  4. การจ้าง, การว่าจ้าง

  5. จ้าง, ว่าจ้าง

  6. จ้าง, ว่าจ้าง

  7. จ้างวาน

 ภาพประกอบ

  • hire

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hire"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่