EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

hire

V

แปลว่า ถือ

Posted on by Admin

แปลว่า ว่าจ้าง

ตัวอย่าง ผู้เสียผลประโยชน์ว่าจ้างมือปืนมาสังหารผู้ตายเพราะถูกผู้ตายหักหลัง

เพิ่มเติม ตกลงให้ทำงานโดยให้ค่าตอบแทน

Posted on by Admin

แปลว่า เหมา

ตัวอย่าง ชาวต่างชาติเหมาเรือหางยาวไปชมคลองในแม่น้ำเจ้าพระยา

เพิ่มเติม ว่าจ้างทั้งหมด

Posted on by Admin

แปลว่า จ้างวาน

ตัวอย่าง ไม่ว่าหล่อนจะจ้างวานอย่างไร เขาก็ไม่ยอมกระดิกกระเดี้ย

เพิ่มเติม ให้ทำงานแทน โดยมีสิ่งของหรือค่าตอบแทนให้

Posted on by Admin

N

แปลว่า การจ้าง, การว่าจ้าง

Posted on by Admin

VT

แปลว่า จ้าง, ว่าจ้าง

Posted on by Admin

VI

แปลว่า จ้าง, ว่าจ้าง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถือ หมายถึง:

 1. ก. เอาไว้ในมือ, จับยึดไว้, เช่น ถือมีด ถือปืน ถือหนังสือ; ทรงไว้, ดํารงไว้; เอาไว้ในใจ เช่น ถือศีล ถือศักดินา; ยึดเอาว่า, นับเอาว่า, เช่น ถือเป็นญาติกัน ถือเราถือเขา ถือพวก ถือโทษ; เชื่อมั่นว่าเป็นมงคลหรืออัปมงคล เช่น ถือไม่ให้ใครจับหัว ถือไม่ลอดใต้ถุน; นับถือ เช่น ถือศาสนา; เช่า ในคําว่า ถือสวน, เช่าถือสวน ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย ว่าจ้าง หมายถึง:

 1. ก. จ้าง, ตกลงให้ทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยให้ค่าจ้าง, เช่น เขาว่าจ้างช่างให้มาทำรั้วบ้าน, ว่า ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย เหมา หมายถึง:

 1. [เหฺมา] (ถิ่น-อีสาน) น. เม้า คือ ปีเถาะ.

 2. [เหฺมา] ก. คิดเป็นจํานวนรวม เช่น รับเหมาเหมาผลไม้ทั้งเข่ง; หาความ เช่น อย่าเหมาว่าฉันผิดคนเดียว.

 ภาพประกอบ

 • hire แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ hire แปลว่า ถือ ประเภท V หมวด V
 • hire แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ hire แปลว่า ว่าจ้าง ประเภท V ตัวอย่าง ผู้เสียผลประโยชน์ว่าจ้างมือปืนมาสังหารผู้ตายเพราะถูกผู้ตายหักหลัง เพิ่มเติม ตกลงให้ทำงานโดยให้ค่าตอบแทน หมวด V
 • hire แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ hire แปลว่า เหมา ประเภท V ตัวอย่าง ชาวต่างชาติเหมาเรือหางยาวไปชมคลองในแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มเติม ว่าจ้างทั้งหมด หมวด V
 • hire แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ hire แปลว่า การจ้าง, การว่าจ้าง ประเภท N หมวด N
 • hire แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ hire แปลว่า จ้าง, ว่าจ้าง ประเภท VT หมวด VT
 • hire แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ hire แปลว่า จ้าง, ว่าจ้าง ประเภท VI หมวด VI
 • hire แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ hire แปลว่า จ้างวาน ประเภท V ตัวอย่าง ไม่ว่าหล่อนจะจ้างวานอย่างไร เขาก็ไม่ยอมกระดิกกระเดี้ย เพิ่มเติม ให้ทำงานแทน โดยมีสิ่งของหรือค่าตอบแทนให้ หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "hire"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"