EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

be arrogant

V

แปลว่า อหังการ

ตัวอย่าง เขาอหังการมากที่ทำเช่นนี้

แปลว่า ถือเนื้อถือตัว

ตัวอย่าง เวลาผ่านไปนานเขาเรียนรู้การปรับตัวอยู่ในสังคม ไม่ถือเนื้อถือตัวอย่างเดิม

แปลว่า ถือตัว

ตัวอย่าง คนยืนตัวตรงผิดกับสัตว์ชนิดอื่นซึ่งยืนตามขวาง คนจึงถือตัวว่าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ชั้นสูง ผิดกับสัตว์เดรัจฉาน

เพิ่มเติม ไว้ตัวไม่ยอมลดตัว เพราะหยิ่งในศักดิ์หรือฐานะของตนเป็นต้น

แปลว่า ถือเนื้อถือตัว

ตัวอย่าง เธอมีนิสัยขี้เล่นไม่ถือเนื้อถือตัวแถมยังช่างฉอเลาะเอาอกเอาใจจึงมีผู้ชายมาจีบเยอะ

เพิ่มเติม หวงตัวไม่ยอมให้ใครมาแตะต้อง

แปลว่า ฮึกเหิม

ตัวอย่าง เพราะทศกัณฐ์เป็นนักเลงโต มีพวกมาก จึงฮึกเหิมทะนงตัวถือว่ามีฤทธิ์มาก

เพิ่มเติม กำเริบโดยทะนงใจ

แปลว่า เอาใหญ่

แปลว่า ผยอง

ตัวอย่าง เขาค่อนข้างจะผยองในฐานะของตัวเองอยู่ไม่น้อย

แปลว่า ยโส

ตัวอย่าง เขายโสหนักขึ้นทุกทีเพราะมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นกว่าคนอื่น

เพิ่มเติม เย่อหยิ่งเพราะถือตัวว่ามียศ มีปัญญา มีความรู้ มีกำลัง มีทรัพย์ เป็นต้น

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย be arrogant

  1. อหังการ หมายถึง [อะ-] น. การยึดว่าเป็นตัวเรา; ความเย่อหยิ่งจองหอง, ความทะนงตัว, ความก้าวร้าวด้วยการถือว่าตนเองสำคัญ. ก. หยิ่ง, จองหอง, อวดดี. (ป., ส.).

 ภาพประกอบ

  • be arrogant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be arrogant แปลว่า อหังการ ประเภท V ตัวอย่าง เขาอหังการมากที่ทำเช่นนี้ หมวด V
  • be arrogant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be arrogant แปลว่า ถือเนื้อถือตัว ประเภท V ตัวอย่าง เวลาผ่านไปนานเขาเรียนรู้การปรับตัวอยู่ในสังคม ไม่ถือเนื้อถือตัวอย่างเดิม หมวด V
  • be arrogant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be arrogant แปลว่า ถือตัว ประเภท V ตัวอย่าง คนยืนตัวตรงผิดกับสัตว์ชนิดอื่นซึ่งยืนตามขวาง คนจึงถือตัวว่าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ชั้นสูง ผิดกับสัตว์เดรัจฉาน เพิ่มเติม ไว้ตัวไม่ยอมลดตัว เพราะหยิ่งในศักดิ์หรือฐานะของตนเป็นต้น หมวด V
  • be arrogant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be arrogant แปลว่า ถือเนื้อถือตัว ประเภท V ตัวอย่าง เธอมีนิสัยขี้เล่นไม่ถือเนื้อถือตัวแถมยังช่างฉอเลาะเอาอกเอาใจจึงมีผู้ชายมาจีบเยอะ เพิ่มเติม หวงตัวไม่ยอมให้ใครมาแตะต้อง หมวด V
  • be arrogant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be arrogant แปลว่า ฮึกเหิม ประเภท V ตัวอย่าง เพราะทศกัณฐ์เป็นนักเลงโต มีพวกมาก จึงฮึกเหิมทะนงตัวถือว่ามีฤทธิ์มาก เพิ่มเติม กำเริบโดยทะนงใจ หมวด V
  • be arrogant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be arrogant แปลว่า เอาใหญ่ ประเภท V หมวด V
  • be arrogant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be arrogant แปลว่า ผยอง ประเภท V ตัวอย่าง เขาค่อนข้างจะผยองในฐานะของตัวเองอยู่ไม่น้อย หมวด V
  • be arrogant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be arrogant แปลว่า ยโส ประเภท V ตัวอย่าง เขายโสหนักขึ้นทุกทีเพราะมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นกว่าคนอื่น เพิ่มเติม เย่อหยิ่งเพราะถือตัวว่ามียศ มีปัญญา มีความรู้ มีกำลัง มีทรัพย์ เป็นต้น หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

arrogant be ashamed be drunk be equal be exhausted be oily be rich be serious be very hungry bet blame to be arrogant

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "be arrogant"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"