ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "hold"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    hold

    ความหมายตรงข้ามกับ let go

    ความหมายตรงข้ามกับ let go

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "hold"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
retainlet go
finishgo
quitgo
comego
stopgo
letforbid
gocome

คำศัพท์ หมวด "let go" เหมือนกับ "hold"   ได้แก่