ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "retain"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  retain

  ความหมายตรงข้ามกับ let go

  ความหมายตรงข้ามกับ let go

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  retain

  ความหมายตรงข้ามกับ lose

  ความหมายตรงข้ามกับ lose

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "retain"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
holdlet go
comego
finishgo
quitgo
stopgo
letforbid
gocome

คำศัพท์ หมวด "let go" เหมือนกับ "retain"   ได้แก่