คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

retain

ตรงข้ามกับ lose

หมวดหมู่ lose 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ let go

หมวดหมู่ let go 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary retain แปลว่า:

  1. ว่าจ้างทนาย, จ้างทนาย

  2. ผูกขาด

  3. เก็บไว้, รักษาไว้, สงวนไว้, กัก

  4. จดจำ

  5. อั้น

 ภาพประกอบ

  • retain
  • retain

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "retain"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่