คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

repair

ตรงข้ามกับ destroy

หมวดหมู่ destroy 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary repair แปลว่า:

 1. ซ่อมบำรุง

 2. ซ่อมแซม

 3. ซ่อม

 4. การซ่อมแซม

 5. แก้

 6. แก้ไข

 7. ซ่อมแซม, แก้ไข

 8. การซ่อมแซม, การแก้ไข

 9. ไปเป็นประจำ

 10. ชดเชย, ชดใช้

 ภาพประกอบ

 • repair

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "repair"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่