ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "random"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    random

    ความหมายตรงข้ามกับ specific

    ความหมายตรงข้ามกับ specific

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "specific" เหมือนกับ "random"   ได้แก่