ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "raw"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    raw

    ความหมายตรงข้ามกับ cooked

    ความหมายตรงข้ามกับ cooked

    Listen to voicemalefemale