ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "regular"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  regular

  ความหมายตรงข้ามกับ unusual

  ความหมายตรงข้ามกับ unusual

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  regular

  ความหมายตรงข้ามกับ irregular

  ความหมายตรงข้ามกับ irregular

คำศัพท์ หมวด "unusual" เหมือนกับ "regular"   ได้แก่