คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

real

ตรงข้ามกับ fake

หมวดหมู่ fake

EN-TH Dictionary real แปลว่า:

  1. (n) ความเป็นจริง, สภาพที่เป็นจริง

  2. (adj) จริง

  3. (adj) จริงใจ, ซื่อสัตย์

  4. (adj) มีตัวตน

  5. (n) เหรียญสเปน

  6. (adj) แท้

  7. (adj) แท้จริง

 ภาพประกอบ

  • real เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน real ตรงข้ามกับ fake หมวด fake

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

random raw ready regular relax repair retain rise rough

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "real"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่