คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

regret

ตรงข้ามกับ rejoice

หมวดหมู่ rejoice

EN-TH Dictionary regret แปลว่า:

  1. (n) ความเศร้าโศกเสียใจ

  2. (n) ความเสียดาย

  3. (v) ร้าวราน

  4. (vt) เสียดาย

  5. (vt) เสียใจ, เศร้า, เศร้าโศก

 ภาพประกอบ

  • regret เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน regret ตรงข้ามกับ rejoice หมวด rejoice

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

random raw ready real regular relax repair retain rise rough

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "regret"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่