คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

rise

ตรงข้ามกับ drop

หมวดหมู่ drop 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary rise แปลว่า:

 1. สูงขึ้น, เพิ่มขึ้น

 2. การก่อจลาจล, การลุกฮือ, การกบฏ

 3. แข็งค่า

 4. การเลื่อนขึ้น, การเลื่อนสถานะขึ้น

 5. (ดวงอาทิตย์) ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า

 6. ถีบตัว

 7. ปรากฏ, ผุดขึ้น

 8. ลุกฮือ, กบฏ, ลุกขึ้นต่อสู้

 9. เจริญเติบโต, เจริญขึ้น

 10. ฟู

 11. แหล่งกำเนิด, จุดเริ่มต้น

 12. การเพิ่มขึ้น

 13. เลื่อนสถานะขึ้น, เลื่อนขึ้น

 14. การยกระดับ, ระดับที่สูงขึ้น, การเปลี่ยนระดับสูงขึ้น

 15. ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น

 16. กำเนิด, เริ่มต้น

 17. การก่อกำเนิด

 18. การปรากฏขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้า

 19. ยุติการประชุม

 ภาพประกอบ

 • rise

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "rise"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่