ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "rise"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    rise

    ความหมายตรงข้ามกับ drop

    ความหมายตรงข้ามกับ drop

    Listen to voicemalefemale