คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ready

ตรงข้ามกับ unprepared

หมวดหมู่ unprepared

EN-TH Dictionary ready แปลว่า:

 1. (int) คำบอกให้ผู้แข่งเตรียมพร้อมเริ่มแข่งขัน

 2. (adj) ง่าย, คล่อง, สะดวก

 3. (adj) ฉลาด, เฉียบแหลม

 4. (n) ท่าเตรียมยิง

 5. (adj) พร้อมใช้, ใช้ได้ทันที, เสร็จ

 6. (adj) รวดเร็ว, ทันที, ฉับพลัน

 7. (n) สภาพเตรียมพร้อม

 8. (n) เงินสด, ี่

 9. (vt) เตรียมพร้อม, ทำให้พร้อม

 10. (adj) เตรียมพร้อม, พร้อม

 11. (adj) เต็มใจ

 ภาพประกอบ

 • ready เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน ready ตรงข้ามกับ unprepared หมวด unprepared

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

random raw real regular relax repair retain rise rough

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ready"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่