ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "ready"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ready

    ความหมายตรงข้ามกับ unprepared

    ความหมายตรงข้ามกับ unprepared

    Listen to voicemalefemale